Το RevolveCRM είναι μία εφαρμογή διαχείρισης πελατολογίου, απλή στη χρήση με δυνατότητες που ξεπερνούν τα standards της αγοράς χωρίς το υψηλό κόστος. Παρέχει δυνατότητες όπως καταγραφή πελατών και δυνητικών πελατών (leads), δημιουργία και αποστολή προσφορών, καταγραφή έργων, mailling, ημερολόγιο με προσθήκη υπενθυμίσεων, τιμολόγηση (ΤΔΑ, ΤΠΥ & ΑΛΠ), στατιστικά πωλήσεων, συμβόλαια, ηλεκτρονικές πληρωμές, καταγραφή εξόδων κ.α
Άκρως παραμετροποιήσιμο με καθορισμό δικαιωμάτων στους χρήστες, αυτοματοποιημένα μηνύματα e-mail για πελάτες αλλά και το προσωπικό για πληθώρα ενεργειών επιπλέον επιλογές στις καρτέλες των πελατών, τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, υποστήριξη εξωτερικών συνεργατών και πληθώρα επιλόγων στην παραμετροποίηση τιμολόγησης.

Στο RevolveCRM συμπεριλαμβάνεται σύστημα υποστήριξης πελατών με ticketing και παρέχεται portal για τους πελάτες. Μέσο του portal οι πελάτες σας εκτός του συστήματος ticketing για την άμεση υποστήριξη των αναγκών τους, έχουν στην διάθεση τους και δυνατότητες όπως παρακολούθηση και ενημέρωση για την εξέλιξη των έργων και εργασιών που έχετε αναλάβει να υλοποιήσετε. Επίσης μέσω του portal οι πελάτες σας έχουν πρόσβαση στο ιστορικό των τιμολογίων που έχουν δεχθεί από εσάς, λαμβάνουν νέες προσφορές, συμβόλαια και προϋπολογισμούς και έχουν την δυνατότητα να τα αποδεχθούν ηλεκτρονικά μεσώ ηλεκτρονικής υπογραφής.

Πλήρως συμμορφωμένο με τον κανονισμό GDPR και τις οδηγίες της Ε.Ε για την προστασία των πελατών σας αλλά και την δική σας, το RevolveCRM είναι ένα εργαλείο το οποίο θα απλοποίηση τις καθημερινές διαδικασίες εντός της επιχείρησης σας, θα σας παρέχει πλήρη και μόνιμη ενημέρωση, θα βελτιώσει την επικοινωνία και την παραγωγικότητα του προσωπικού σας και θα προβάλει τον επαγγελματισμό σας στους πελάτες σας.

Το παραπάνω κείμενο είναι μόνο μια σύντομη εισαγωγή και μια σύντομη περίληψη κάποιον δυνατοτήτων του RevolveCRM, για να έχετε μια πιο πλήρη εικόνα παρακαλούμε διαβάστε παρακάτω και επικοινωνήστε μαζί μας για μια live παρουσίαση της εφαρμογής και να λάβετε δωρεάν το RevolveCRM για δοκιμαστική περίοδο 45 ημερών δίχως καμία δέσμευση.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

.

Μέσω του RevolveCRM έχετε πρόσβαση και σε εργαλεία ενημέρωσης και καταγραφής συμβάσεων
τα οποία μπορείτε να αποστείλετε στους πελάτες σας για καταγεγραμμένη αποδοχή.
Μια επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει τους πελάτες και να τηρεί διαφάνεια απέναντι τους,
με την χρήση των παρακάτω εργαλείων του RevolveCRM εξασφαλίζεται την εμπιστοσύνη και εκτίμηση των πελατών σας παρουσιάζοντας αξιοπιστία
και συγχρόνως εξασφαλίζεται εκ των προτέρων μια ξεκάθαρη συνεργασία.

Επιπλέον...

Αίτημα Παρουσίασης Εφαρμογής

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα να προγραμματίσουμε μία παρουσίαση να δείτε το  RevolveCRM και όλες του τις δυνατότητες εν δράση και να μελετήσουμε για το πώς θα ενσωματωθεί καλύτερα για την επιχείρηση σας.
Σας προσφέρουμε 45 μέρες δοκιμαστικής περιόδου δίχως κανένα κόστος και καμία δέσμευση.