Η Δύναμη της Πληροφορίας

Η Lychnobyte ξεκίνησε με την της ιδέα να προσφέρει ιδιοκατασκευασμένες εφαρμογές μηχανογράφησης και γενικής ενδοδιαχείρισης επιχειρήσεων.
Η σύλληψη και η μετέπειτα εξέλιξη και ανάπτυξη των εν λόγω εφαρμογών γεννήθηκε από την πολυετή εμπειρία υποστήριξης και καθημερινής χρήσης ανάλογων εργαλείων και την αναγνώριση της αξίας την οποία διαθέτη η “Δύναμη της πληροφορίας”.
Η μόνιμη πληροφόρηση των επιχειρήσεων για το ιστορικό κινήσεων και ενεργειών, η καταγραφή ιστορικού αυτών, η οργανωμένη αρχειοθέτηση στοιχείων και πληροφοριών είναι η “Δύναμη της πληροφορίας”.  Με την χρήση της πληροφορίας μια επιχείρηση έχει στη διάθεση της στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των πελατών της, γνώση όλων των συμβάντων εντός της επιχείρησης μεταξύ του δυναμικού της, πλήρης εικόνα κατάστασης, αναγκών και στοιχείων πελατών προς τα τμήματα και τους εργαζόμενους που τους εξυπηρετούν.
Όσο ποιο λεπτομερείς, σωστή και άμεσα διαθέσιμη είναι μια απαραίτητη πληροφορία τόσο πιο άμεση και αποτελεσματική η εξυπηρέτηση του πελάτη, η πληροφόρηση των αρμόδιων διαχειριστών για την κατάσταση της επιχείρησης και τόσο πιο θετική η ενδυνάμωση και η μελλοντική εξέλιξη της επιχείρησης.

Με τα σωστά εργαλεία και την σωστή διοχέτευση πληροφοριών επενδύεται στην εξέλιξη και την ενδυνάμωση της επιχείρηση σας:

 • Παρέχεται καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες σας
 • Είσαστε πλήρως ενήμεροι για ενέργειες, εκκρεμότητες και εργασίες της επιχείρησης σας
 • Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης έχουν πάντα άμεσα διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την διεκπεραίωση και ολοκλήρωση εργασιών
 • Παραμένετε ενήμεροι για τις εργασίες των εργαζομένων σας και την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών τους
 • Δημιουργείτε και διατηρείτε μια σταθερή σειρά διεκπεραίωσης εργασιών
 • Αύξηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας
 • Επίγνωση και πρόληψη αναγκών των πελατών σας
 • Σωστή, κατανοητή, έγκαιρη  και έγκυρη ενημέρωση των πελατών και του δυναμικού της επιχείρησης
 • Καθιερώνεται μια τυποποιημένη ακολουθία διεκπεραίωσης εργασιών

Και αυτός ήταν εξ’ αρχής και παραμένει ο στόχος μας, η παροχή εργαλείων για την καλύτερη και πολυεπίπεδη πληροφόρηση, εργαλεία τα οποία παρέχουν όχι μόνο τις συνήθεις ή απαραίτητες πληροφορίες αλλά και πληροφορίες που ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών μας. Στόχος μας είναι η παροχή εργαλείων τα οποία θα εξυπηρετήσουν την εξέλιξη και ανάπτυξη μιας επιχείρησης, σχεδιασμένα να είναι εύκολα στην χρήση και προσιτά.

Οι Εφαρμογές Μας

Το RevolveCRM είναι μια εφαρμογή διαχείρισης πελατολογίου η οποία παρέχει όλες της απαραίτητες δυνατότητες για την καταγραφή, την ενημέρωση και υποστήριξη του πελατολογίου σας, καθώς και τιμολόγηση και την επικοινωνία σας με τον πελάτη. Πέρα από τις αναμενόμενες δυνατότητες μιας εφαρμογής διαχείρισης πελατολογίου το RevolveCRM σας παρέχει εργαλεία με τα οποία κάνετε την διαχείριση της επιχείρησης σας ευκολότερη και σας βοηθάει να εφαρμόσετε πρότυπες διαδικασίες για την λειτουργία όλων των τμημάτων της επιχείρησης σας ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.

Σχεδιασμένο να πληρεί τις ανάγκες τμημάτων IT, επαγγελματίες υποστήριξης συστημάτων Η/Υ αλλά και ιδιώτες.
Παρακολουθείστε Servers, H/Y, Ιστοσελίδες και Web Applications μέσω της πληθώρας εργαλείων και τακτικών ελέγχων που παρέχει το ScopeMonitor.
Με το ScopeMonitor ελέγχετε μόνιμα την απόδοση και κατανάλωση πόρων και ενημερώνεστε σε περίπτωση δυσλειτουργιών σε πραγματικό χρόνο.
Προσβάσιμο για αρχάριους και hobbyists και συγχρόνως ένα δυνατό εργαλείο για έμπειρους χρήστες και επαγγελματίες.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γιατί να Επιλέξετε Εφαρμογές της Lychnobyte;

 • Οικονομική και ανταγωνιστική κοστολόγηση

 • Συνδρομητικό μοντέλο τιμολόγησης

 • Μηδενική επιβάρυνση σε περίπτωση διακοπής συνδρομής

 • Ξεκάθαροι όροι παροχής, δίχως ψιλά γράμματα και κρυφές χρεώσεις

 • Δωρεάν παροχή περιορισμένης χρήσης ή δοκιμαστικής περιόδου

 • Υποστήριξη λειτουργικότητας εφαρμογών με αναβάθμισης

 • Συνεχής προσθήκη επιπλέον δυνατοτήτων

 • Μελέτη και προσαρμογή βέλτιστης χρήσης βάση των αναγκών σας

 • Πλήρης υποστήριξη χρήσης άνευ επιπλέον κόστους

 • Παραμετροποίηση άνευ κόστους